Our Supporters

TVORBA MODELU STROJOVÉHO UČENÍ PRO AUTOMATIZACI PROCESU KATEGORIZACE PROFILŮ FIREM V DATABÁZI


V roce 2020 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/000005). Podpora byla mířena na spolupráci společnosti Leadspicker s.r.o. a výzkumné sféry v ČR na projektu "tvorby modelu strojového učení pro automatizaci procesu kategorizace profilů firem v databázi" s cílem automatizovat interní procesy společnosti a zvýšit tak její konkurenceschopnost. Očekávaným výstupem je tvorba klasifikátoru strojového učení, který společnosti sníží náklady a zvýší provozní kapacity. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY" je spolufinancován Evropskou unií.

POBYT V ZAHRANIČNÍM INKUBÁTORU V SINGAPORE

V roce 2018 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projekt "Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech" v destinaci Singapore za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Asijsko-pacifické trhy. Očekávaným výstupem je navázání nových partnerství a kontaktů s potenciálními zákazníky. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH" je spolufinancován Evropskou unií.

TVORBA 2 PRODUKTOVÝCH VIDEÍ

V roce 2019 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projektu “Tvorba 2 produktových videí" za účelem lepší prezentace portfolia služeb a produktu společnosti. Očekávaným výstupem je tvorba dvou reklamních videí pro použití v digitálním marketingu. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

POBYT V ZAHRANIČNÍM INKUBÁTORU V NEW YORKU

V roce 2019 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projekt "Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech" v destinaci New York za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti po východním pobřeží USA. Očekávaným výstupem je navázání nových partnerství a kontaktů s potenciálními zákazníky. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH" je spolufinancován Evropskou unií.

POBYT V ZAHRANIČNÍM INKUBÁTORU V SAN FRANCISCU

V roce 2018 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projekt "Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech" v destinaci San Francisco za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti po západním pobřeží USA. Očekávaným výstupem je navázání nových partnerství a kontaktů s potenciálními zákazníky. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH" je spolufinancován Evropskou unií.

Looking for the next unicorn to invest in, cooperate with, or acquire?

Whether you’re an accelerator, innovation lab, or VC/PE fund, we cherry-pick all the startup leads you'll ever need, so you can focus on what matters. Let us find you the next unicorn!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.